Tag Archives: پاورپلاس 2080

تمیزی دندان ها به سبک مسواک پاور پلاس

راهنمای جذابیت و نظافت به سبک پاور پلاس Irregular holes: بعضی از مسواک ها دارای منافذی با قطرها و اندازه های متفاوتی هستند. درنتیجه موقعی که موهای مسواک قرار است روی سطح مسواک و داخل این منافذ قرار بگیرند، هر حفره با توجه به ابعادش تعداد مشخصی مو را در خودش جا می دهد. درست […]