موهای ۱۰۰ درصد گرد شده برای کمترین آسیب به دندان ها
ارگونومی دسته منحصر به فرد برای تسلط بیشتر مسواک
جنس دسته مقاوم و منعطف
دارای رنگ بندی های متنوع

یک همراه توانا برای دندان های آسیب پذیر

دهان انسان محل اصلی زندگی چندین باکتری است. این باکتری ها اگر شرایط برایشان فراهم باشد هم باعث پوسیدگی دندان می شوند و هم بوی بدی در دهان ایجاد می کنند. راستش را بخواهید در توزیع این باکتری ها عدالت رعایت نشده و در دهان برخی افراد تعداد بیشتری از این باکتری ها وجود دارند.

اگر تعداد این باکتری ها در دهان تان زیاد باشد هم بیشتر و شدیدتر دچار پوسیدگی دندان می شوید و هم دهان تان بیشتر بو می گیرد. مصرف سیگار، مواد قندی و… هم که دیگر تا دل تان بخواهد آب به آسیاب باکتری ها می ریزند و همه چیز دست به دست هم می دهند تا دندان های بی دفاع هرچه بیشتر در معرض پوسیدگی قرار بگیرند.

اما حیف دندان هایتان که در چنین نبردی، تنها و بی دفاع بمانند و باکتری ها هر بلایی که دل شان بخواهد سرشان بیاورند. مسواک چارکول می تواند در چنین شرایطی همراه تان باشد و با ویژگی های دست اولش با باکتری های داخل دهان مبارزه کند.

بیشتر بدانیم